Skip to content

Afwasmiddel Dubro citroen 900ml

Productnummer: 897118
€ 6,46 € 5,34 ex. BTW
Dubro

Omschrijving

* Geconcentreerd handafwasmiddel. * Actief tegen vet en aangekoekt vuil. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 95 cm
Breedte: 75 cm
Hoogte: 274 cm
Gewicht: 986 gr
Volume: 1952
Code OEM: 14023313
Code EAN: 8711106023306
Merk: Dubro